วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

มะยมเชื่อม
ส่วนผสม
1.มะยม 1 กิโลกรัม
2.นํ้าตาลทราย 4 - 5 ถ้วย
3.นํ้าปูนใส 8 ถ้วย
4.เกลือป่น 1/2 ถ้วย
5.นํ้า 7 ถ้วย
วิธีทํา
1. ล้างมะยมให้สะอาด ใส่นํ้า 4 ถ้วยและเกลือลงในหม้อ ตั้งไฟ พอเกลือละลายยกลง
ดองมะยมด้วยนํ้าเกลือ ได้ที่แล้วยกขึ้นล้าง แช่ในนํ้าสะอาดสักครู่ นํามะยมมาคลึงเบา ๆ
2. ใส่นํ้าตาลและนํ้าที่เหลือลงในกระทะทอง เคี่ยวนํ้าตาลให้ค่อนข้างข้น ยกลง นํามะยม
ลงแช่ 2 วันแล้วนําขึ้น ค้อยอุ่นนํ้าตาล แล้วแช้อีก ได้ที่แล้วนําไปตาก
3. นํานํ้าเชื่อมที่แช่มะยมที่เหลือเคี่ยวให้ข้น แล้วนํามะยมขึ้นเชื่อมอีกครั้ง สีจะสวยน่ารับ
ประทาน แต่ค่อนข้างนุ่มไม่กรอบ

ไม่มีความคิดเห็น: